artikelen van Channa Hartstra

Channa Hartstra

Stagiair

Mens & Natuur met elkaar verbinden.

Dit speelt voor mij een belangrijke rol bij het maken van ontwerpen, om de balans (yin /yang) in ons leven te behouden en te versterken. Uitdagend als het gaat om ontwerpen op zowel grote als kleine schaalniveaus, als in landschappelijke en stedelijke omgeving. Daarnaast speelt voor mij duurzaamheid ook een grote rol. Wanneer ik vraagstukken kan oplossen door middel van klimaatadaptatie, wateropgaven en het leveren van energie, dan werken we samen naar een groene en duurzame toekomst!

Fort Marina Warmond

De drie jachthavens van de Fort Marina in Warmond zijn samengevoegd tot één nieuwe jachthavencomplex. Naast de herinrichting van de aanlegsteigers worden ook vier appartementengebouwen toegevoegd aan het nieuwe terrein en ontstaat een nieuw woon- en verblijfsplek: Het Hof van Leede.

lees verder...