Vormgevers van stad & landschap

Bureau Maris is een landelijk opererend ontwerpbureau, gevestigd in Zeewolde, Zuidelijk Flevoland en is daardoor centraal gelegen in Nederland. De opdrachten voor ons bureau hebben een directe relatie met de actuele opgaven voor het publieke domein, stedenbouwkundige ontwikkelingen, de infrastructuur, landschap en ecologie. Ons proactieve team is op deze opgaven toegesneden; deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, verkeerskunde, civiel- en cultuurtechniek en natuurbeheer. Het team telt acht medewerkers en werkt afhankelijk van de grootte en het type opdracht nauw samen met een flexibele schil van ervaren specialisten.

Ons vak is een ambacht met een zekere kunstzinnige component. Wij ontwerpen zorgvuldig, gedetailleerd en realistisch. Realistisch op het snijpunt van esthetiek en maakbaarheid. Daarbij werken wij met respect voor de historie van een plangebied. Niet alleen de natuurlijk-landschappelijke context en het menselijk welzijn spelen een belangrijke rol bij onze planvorming. Ook wat onze voorgangers hebben ontworpen en gecreëerd is daarbij uitgangspunt. Het bureau werkt vanuit het duurzaamheidsbeginsel, waarbij wij de principes van de Levende Stad, circulaire processen en CO2 reducerende maatregelen van nature in onze adviezen verwerken.

Als vormgevers van stad & landschap ontwerpt Bureau Maris aan ruimtelijke inrichtingsplannen in Nederland. Een plan is pas volmaakt wanneer de ruimtelijke oplossing creatief, uitvoerbaar en beheerbaar is. Hiervoor zijn onderzoek en begrijpelijke concepten noodzakelijk. Of we nu aan een schetsvisie, een ontwerp of aan de technische voorbereiding werken; door onze oplossingsgerichte manier van werken vanuit het concept, dragen wij bij aan de realisatie van buitenruimten met een hoge beeldkwaliteit en functionaliteit. Wij staan voor een integraal advies vanuit het drieluik van ontwerp, techniek en beheer.