Het jaar van de Ommerschans

Dit jaar wordt het 200-jarig bestaan van de Bedelaarskolonie De Ommerschans gevierd. En 2018 is het jaar waarin bekend wordt of de Koloniën van Weldadigheid benoemd gaan worden tot Werelderfgoed. Lees meer…