Maertensplein Maartensdijk

De vraag van de gemeente aan Bureau Maris was het vervaardigen van het herinrichtingsplan van het plein t/m het definitieve ontwerp. In de planvorming werd aandacht besteed aan het oplossen van diverse knelpunten en werd samengewerkt met andere bureau’s op het gebied van waterhuishouding, technische uitwerking en verlichting. Daarnaast ondersteunden wij de gemeente bij het communicatietraject met de bewoners met een beeldende presentatie tijdens de informatieavond van het Voorlopige Ontwerp.

lees verder...

Centrum Bilthoven

De gemeente De Bilt werkt aan de herontwikkeling van het centrumgebied van Bilthoven. Ten behoeve van deze herontwikkeling is in 2009 een Masterplan vastgesteld, dat vervolgens per deelgebied uitgewerkt is in bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en een beeldkwaliteitsplan.

Bureau Maris heeft  in samenwerking met Civitas het deelgebied Julianalaan, Emmaplein, Melchiorlaan en Nachtegaallaan uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een bestek.

lees verder...