Nieuwenhof Voorst

Voor de Nieuwenhof in Voorst hebben wij een landschapsvisie en een (her)inrichtingsplan van de buitenruimte ontworpen. Het verzorgingscomplex wordt daarbij in zijn geheel gesloopt en nieuwbouw wordt vrijwel op dezelfde footprint teruggebouwd. De nieuwbouw zal in drie losse blokken gerealiseerd worden.

lees verder...

Supermarkt Twello

Langs de Twellosche Beek worden een supermarkt en een appartementencomplex vervangen door nieuwbouw waarin beide functies worden geïntegreerd.

lees verder...

Hofstraatbuurt Wilp

In de vorm van een "gespikkelde wijkvernieuwing" van deze naoorlogse woonbuurt, is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de buurt als geheel die in verschillende kleine fases ("spikkels") tot ontwikkeling zal komen. Hierdoor is het plan goed faseerbaar, keren bewoners terug naar een nieuwe woning in dezelfde straat, zijn nagenoeg geen tijdelijke verhuizingen noodzakelijk, kunnen kosten laag blijven en kan de ondergrondse infra zoveel mogelijk blijven liggen.  

lees verder...