Businesscase ‘Een m2 natuur’

In het kader van de 'Nieuwe Natuur' in de Provincie Flevoland zijn wij gevraagd een businesscase voor 'Een m2 natuur' op te stellen. Het resultaat van de businesscase is door de initiatiefneemster en de opdrachtgever positief ontvangen. 

Het doel van 'Een m2 natuur' is om in Flevoland in 2016 de eerste grond te hebben verdeeld aan enthousiaste deelnemers die ‘hun m2 natuur’ naar eigen inzicht mogen inrichten, beheren & van genieten binnen de kaders van Het Flevo-landschap.

Aan de slag met pilots van Vierkante Meter Natuur

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van een intentieovereenkomst met de Freelance Boswachter. Daarmee krijgt Martine Dubois, de vrouw achter projectindiener De Freelance Boswachter, gefaseerd de beschikking over een geldbedrag uit het programma Nieuwe Natuur en twee locaties van Stichting het Flevolandschap.

Lees meer>>