Poorten Almeerderhout

Met het ontstaan van Almeerderhout in de gemeente Almere in Zuidelijk Flevoland is pionierswerk verricht, zowel in de stedenbouw als in de bosontwikkeling. Aan de bosontwikkeling heeft de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een belangrijke bijdrage geleverd. Later zijn deze bossen overgedragen aan Staatsbosbeheer.

De populier diende destijds als pioniersoort die het bosklimaat, en daarmee het vestigingsklimaat voor andere boomsoorten, in een relatief korte tijd mogelijk heeft gemaakt.  Bij het ontwerpen van de familie van poorten willen wij een hommage brengen aan de populier als grondlegger van Almeerderhout. Het blad van de populier (Populus x canadensis ‘Flevo’) is daarom gekozen als het motief van de te ontwerpen familie van poorten. De hartvormige contour van dit populierenblad is een krachtige vorm die Almeerderhout als groen hart van Almere symboliseert.

Geïnspireerd door het populierenblad hebben wij een corten-stalen blad vormgegeven en visueel-ruimtelijk ingepast  in de verschillende entreelocaties tot het Almeerderhout. Het blad  verwelkomt de inkomende bezoekers en forensen. Het blad langs de Waterlandseweg en de Vogelweg is 4,8 x 4 m groot gemaakt  in afstemming met het autoverkeer dat hier 80 km/u rijdt. Het blad bij de fiets-/wandellocaties is de helft kleiner gedimensioneerd.