Toiletvoorziening strand Urk

Hij staat; de toiletunit op het strand van Urk! De gemeente Urk heeft Bureau Maris gevraagd de locatie uit te werken voor een toiletunit op het strand van de Westermeerdijk. Dit strand wordt veel bezocht door Urker gezinnen met kleine kinderen.

Van tevoren is de wens door de strandgasten uitgesproken om de unit op het strand te plaatsten, buitendijks dus. Het gevolg hiervan is, dat de unit verplaatsbaar moet zijn. Dit heeft weer consequenties voor de kabels en leidingen die binnendijks spanning- en drukloos gesteld moeten worden.

We hebben voor de gemeente Urk een aantal 3D-beelden en visualisaties vervaardigd, zodat de belanghebbenden een beeld kregen hoe de toiletunit er daadwerkelijk uit zou gaan zien op de gekozen locatie. Door onze ervaring met het plaatsen van toiletunits op het Woldstrand en de Bremerbaai hebben we advies uitgebracht over de vormgeving en inhoudelijke invulling van de toiletunit. In samenspraak met het Waterschap en de gemeente Urk is het plan verder uitgewerkt. De gemeente Urk heeft een aannemer gecontracteerd en de begeleiding van de uitvoering verzorgt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het een geslaagd project is geworden.