tagged: Duurzaamheid

Bureau Maris vriend van het USI

Het Utrecht Sustainability Institute draagt als platform voor kennisdeling, inspiratie en maatschappelijk debat bij aan duurzame stedelijke ontwikkeling. Bureau Maris is met ingang van 2019 vriend van het USI. Wij kijken ernaar uit om met deze samenwerking onze bijdrage aan circulaire processen in stad en regio te vergroten.

lees verder...

Gezonde bodem

In 2019 zullen wij, naast het tonen van onze projecten, ook enkele duurzaamheidsthema’s toelichten waarmee Bureau Maris werkt. Het thema van deze kaart is ‘Bodem’.

Het bodemleven speelt zich grotendeels buiten het zicht af en wordt daarom vaak niet op waarde geschat. Een gezonde bodem heeft invloed op alle bovengrondse organismen en is cruciaal voor gezonde groei van planten. Daarnaast draagt een gezonde bodem ook bij aan goede afwatering, het vasthouden van vocht, de afbraak van organische stof en opbouw van humus. Bureau Maris streeft daarom altijd naar het creëren van een gezonde bodem en past, daar waar nodig, bodemverbetering toe.

In projecten wordt vaak grond afgegraven of opgebracht. Bij Bureau Maris werken wij zoveel mogelijk met een gesloten grondbalans. De minimale verplaatsing van grond verkleint het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en fijnstof. Daarnaast blijft gebiedseigen materiaal op zijn plek, wat het bodemleven ten goede komt. Een duurzame bodem is in ons aller belang!

 

lees verder...