3D Visualisatie Ansichtkaarten Beeldkwaliteit Begraafplaatsen Beheer Beplantingsplan Bestek Bewonersparticipatie Biodiversiteit Bodem Bouw- en Woonrijpmaken CPO Cultuurhistorie D&C-contract Daktuin De Levende Stad Directievoering Duurzaamheid Engineering Erf Gezondheid Herontwikkeling Hof Jachthaven Klimaatbestendig Kunstobject Kunstwerken Landgoed Landschapsplan Leefomgeving Materialisatie Natuurinclusief Natuurontwikkeling Omgevingsvisie Ontwerp Openbare Ruimte Park Participatie Prijsvraag Raming Regenwaterafvoer Ruimtelijke adaptatie Stedenbouw Strand Tekeningen Toezicht Transformatie Tuin Vacature Verkeersadvies Virtual Reality (VR) Visie Water Zorginitiatief

IRIS-Scan duurzame stad en dorp

Aan realisatie van een ruimtelijk plan gaan jaren van planvorming, een complex proces en veel investeringen vooraf. Maar vormt het plan dat daaruit voortkomt ook werkelijk een stap vooruit voor uw stad of dorp?

lees verder...

Inzending VIP Flevoland: Pioniers Panorama

Elke twee jaar gaat de provincie Flevoland op zoek naar plannen die bijdragen aan de waarde en ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland. Met de Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland worden initiatiefnemers uitgedaagd om grensverleggende plannen in te dienen.

lees verder...

Kerstkaart

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Het was enerverend, uitdagend, het bracht nieuwe perspectieven en vroeg veel flexibiliteit.

lees verder...

De Zevenster Zeewolde

Na 30 jaar een centrale rol in de wijk vervuld te hebben, is basisschool De Zevenster gesloten en is de locatie beschikbaar voor herontwikkeling.

lees verder...

Visie Fietsstructuur Urk

Duurzaam denken en doen betekent soms dat een op het oog kleinschalige vraag leidt tot veranderingen op structuurniveau. Dit deed zich voor bij één van onze projecten op Urk.

lees verder...

Hotel Mercier Amsterdam

Het voormalig COC gebouw aan de Rozenstraat in Amsterdam is getransformeerd tot hotel. Bureau Maris heeft een ontwerp gemaakt voor de twee bijbehorende tuindelen van dit Hotel Mercier.

lees verder...

Visie fietsstructuur Urk

Urk is volop in ontwikkeling. Nieuwe woongebieden aan de oostzijde van het dorp en geplande werkgebieden aan de zuidzijde leveren nieuwe verkeersstromen op.

lees verder...