3D Visualisatie Ansichtkaarten Beeldkwaliteit Begraafplaatsen Beheer Beplantingsplan Bestek Bewonersparticipatie Biodiversiteit Bodem Bouw- en Woonrijpmaken CPO Cultuurhistorie D&C-contract Daktuin De Levende Stad Directievoering Duurzaamheid Engineering Erf Gezondheid Herontwikkeling Hof Jachthaven Klimaatbestendig Kunstobject Kunstwerken Landgoed Landschapsplan Leefomgeving Materialisatie Natuurinclusief Natuurontwikkeling Omgevingsvisie Ontwerp Openbare Ruimte Park Participatie Prijsvraag Raming Regenwaterafvoer Ruimtelijke adaptatie Stedenbouw Strand Tekeningen Toezicht Transformatie Tuin Vacature Verkeersadvies Virtual Reality (VR) Visie Water Zorginitiatief

De Zevenster Zeewolde

Na 30 jaar een centrale rol in de wijk vervuld te hebben, is basisschool De Zevenster gesloten en is de locatie beschikbaar voor herontwikkeling.

lees verder...

Hotel Mercier Amsterdam

Het voormalig COC gebouw aan de Rozenstraat in Amsterdam is getransformeerd tot hotel. Bureau Maris heeft een ontwerp gemaakt voor de twee bijbehorende tuindelen van dit Hotel Mercier.

lees verder...

Visie fietsstructuur Urk

Urk is volop in ontwikkeling. Nieuwe woongebieden aan de oostzijde van het dorp en geplande werkgebieden aan de zuidzijde leveren nieuwe verkeersstromen op.

lees verder...

Moederbestek 2.0

In samenwerking met BouwCirculair en Ton van Beek heeft Bureau Maris gewerkt aan het Moederbestek 2.0.

lees verder...

Henslare, Putten

‘Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.’ - Confucius

lees verder...

Corona in een Levende Stad

Een levend organisme gedraagt zich naar de wetten van de natuur, of het nou een virus, een mens of een stad betreft. Welke mechanismen treden in werking als je de stad als levend organisme beschouwt en er heerst corona?

lees verder...